Kluby środowiskowe obdarowane

Ho ho ho

Dziś odwidzieliśmy środowiskowe świetlice, które obdarowaliśmy prezentami

-Klub „Kuźnia” otrzymał mnóstwo planszówek

-Klub „Opty” otrzymał sprzęt do ćwiczeń fitness

-Fundacja Po Prostu Razem, która prowadzi Centrum Wolontariatu „Zielony Parasol” otrzymała wsparcie w wysokości 1000 złotych